moב(y 8WΐD$%EJhQ\g͞VE| E1Y\bYXgat?O:O Ir<řRN:uT]ݍ߻Ɇ\}:aj V*Fe C]7|S_b'3TƿSؽ5u5d'Oؚ Fլ3Žx_ez-r0l:,:(dFJ?_ϩ:q/()3}[w5W=0uW{էjB[M6^Skn.N[memaAktFk,[Տe-(y#L \EmŕVrVˑ#U444$n,5%Juy>g/?oϰ|v-|۹:zګ4۴ݫ`hAyxC7m>8`um's5{|%_#U}Qz(zAb3B=[0AG ŵ.SJ7z=VNL&($ (t_^a5w}ђix~ՁUN$ߘ#p%XWSn;f=}t3 g \K5lglť4rٰq <ҳ5RAFʵk 6%*ԯ1]US~n'Bi(㧸=߽T>sR ?G9ػS=YE2R?޻[JzX1Ts~\\VASQNS?{oWYb.{6+,ps-aD,XF{'=G?vu:On> Qe[eԌ{%@m@´V"z3OW]mW#y[>i8h8o.ET|v߾s8)/'A]ڼT\D8,LbaޱS{Ո:Egi80 \k] .Wa;%PKaR5<4H۹ݻoᭇwokݕ OP ю:؆Ӹ^U# ꫦ/lD<-=ovq/CJaJz&n; !QhIev O,Hte*(PjQWEݽ ſٻ_|~65{yN!o:vm _a% fw<{A>~ҬFcw9f0'HFPʩ:*T𯂌ʶ^׻vHR2=ciy+xځ=+R+ВjѠ)f3?ZC404pkJ%lkHj \j5F/6TD?(USC= AP.dlNP#ΨU e Z?{&SMq+\V%U#,RO* _߯twUcx}qruTP[6EVΨ.3#k.vȮ]0iؓ=0+Ջ_Y(+IT軼<V#^D-z yܨ9 #HRlSu@B\™"k>G C)2j˺$7ebҬ; EÅ|dMg0N#h$v%q-URL+)cg<óL!ʔb+7 ?(R$dv\om!C > 1mKL'qiI,D-+GrmHl$4%QUt_>г1 Na> Kjړ$#gT 4Ev.NzA-ukKɭJzgYfwS._YO!&JD|/ͮfIKd5ApMM8'NLSc*3am ~nghBԒIpx&46"u!5$wmNtEѐ1?:R ptu%4}08 0c~;x MT~ݨF_OY]zAj~F]Miʌw 7Ca\&,Mh%L)qOG?OςR<rHg/>=9ytaWww`% )7b5DoM0Y ޓ$ͻ;)ֶl~ˏKh\cy !miʖmpHn?C `qr~X.Ty#~NjjrDktrS D-.Bs6\#6bOs@: A_LԼrv\ o * yFt[7;U$qJa=vwgw` ݱaa7ol'~C1-h^rXQ%{ SW ׂ] z %K^QôTWf攋|fTCN$N. .PD #K-Q7Pv B^(X&Nڹ.;MǽuSt6}ͥg'g16Zmff#Ԉ=qn*RԏQ|[;|v^B{beCU ۸ Ȱv9V/T:ar$f 4c OGH󐍡S]?C<ײ\yR˨7厡 Cto>6Lzē}g[.Ƅ'%X~*j)[yb+`r5ڞo#!Ηd Q PsQm>?.PKZt|(>YC饠PА0 }[ME8aM/՝{ՙԻ$:XYc6mPHˉ4!,Aİ3˛ =n=Q;!{O!{IWa+1nN˖yղOZs=oϭt{TԽxv4uw1' %~9ٖ枍Ցsmy`ft( s-F"N oޝXz3MR>l-glc8M?LbgET+JUO#GYd.*RA⡗!|EG][6mm@ITADx@50l`wB< h#RV[Z1i I&iG&QlXb- E7~a1Vej4224y{/0|-ꏿ :o 4J .ftnEF7Bp̦v@=)lQQpv86h v/@Pp]ꓲ^(ثcjS2 _I~D"  ,kYU551jXWk@y5&02/ ,A&CrL`A8ʥg'{b|/,/hW+1_Yqbb:^Y,\,v\d*@Ve54LeLe)(^ClS Lėm*ZK3^,\/T&fexT&m:MeqT,Vgf-'p5nv /͆}OC)ž_^p j)dI+S/侧P0^ccEs9`< lJLj CQFImKm”odE󾮚o Fќ󑮠?2BLD@)_sA^pRWiËƨP,^r P)I3]=OtьҮ0)FY]+IKA^b>dq[~;/ae$:𯋁'׍BS{/H]/:M}$l^lUW͂u2~ ]vgwl\U܇8c[0Zlي~#~Ql7X5 *,]d}ŮE.ۃh`o)] *v xl55 l).e{L;(j>8LzQsFp߈?ᘕa][u)sFJ+ULB̉~`2\3aÃrm&EܕQi閔07z,Iz+}6@rޮ}(Д&}7J%B8%A:U]YNJQ:{O\ZU$.@o[0J+4)j:^\u# 4%`S#2B]T1CS8\M)SSմO'J4=oIOA9R\/ZŅRi6KK9x>wfO\B\2ߚ $Jz+ z x Fu$sM \v26@%r7FEZ8٩ #YF~>lXX矦nh׳Wк> :rTsXfbI7Fo7eU6|)[E$ ja~v|Ǜm{ہxtc8."xwm`B §{up HXѮY͢0F&UM5vQ#Qf(YLWjtYUX +w?Yy6Bzs^nNUGi{mmPȔI瞴edkWEjDUq^(]Ue>ʏ voȉºbS=] "zhih(I]G$yMm,Q@.NdE]WBhZM]!?+A`q6TLrDEr_N)~95iCv)]fJj#R}M'i Kx>EB)SFFWS_f#(?D}8>Nd6P krq,rbqp_T8%]䥥{o9 qP$fG֤dڧb"]&iP{=άV7-} g@A&pƜ,uYpuO,c jѸ2L ޜU 67qS<hΝ[cy ibs#;4HQ l}l++؛blZ/y!)8 iwrYc5vA lc&%6B%:xοϕl<2(xׁVsN203Uw1T4Uy5Ц},Mܫtx oz"' UJ9i*x8cDNwpI_HV*}uTBl)\*pCk~Bo|s( o4 x/xb7sx!vAUb5Pfּ^Qo#֫ƭww~d?6mtѭ;Mp}ַOa3?Vo42^SFJ@ ui7մJR{CtJek },4 ЈSC+u(FI.W#qտIAAF Nؼc8 veĽ>C-O8J:@_*9wHJx㄰GFv#xW|X a?wXظPO=Q+ܵ0!1}\a#k:la|suL\3}(]ȋę<xPdW0K'\(%:fa.K9tbrHX6A_bRo@ET)oV'Hq'ՇSl|A^#@r Aie(mw̦qF7>eRυDB7*8]SWaFkPwrh!фnRy rq nj2YzVaC3:? @/0DL|F5F b7Jk*GT b tϠc<|jU ["gfDfh-SHZc5+y_ ̵0/ bo)9 Zx92B%q=sh r02y~p5d FGLlWV@@(L C+0L(D1Bb m(y̌LZ;9_.SSVWe8zum7r8q\٦ǭDV"Q.j[\~tG_ ePN,WVZ%k1aS2iWBFi[fD|d(SMCl`aa6V;4D/J.4bt 5Q$RCOcg+:W%;f0QTH7A/ H:m&c׫d^?9)s<r|*,^5OוM9b+(Sv8~W0F.9rtLX*+Bvܩ _mg$ܹN`:f:jG133uym$I)rqӭPA5zb/BX4ƅh/ɹRRy740}&H }CӅ Nc@q:uyM X-ܽrM&Qq'Cv4ͥiH ]$}wG9=Khx2M. ^W@0uu[Kf9qr p12K#)V ՟ώ˜KqpŊ(7jLh{i0lg扼#*7QؽYHfO{"TSM&,Egz#/a;vc W%:ODJN2cN9$Byzѿq lۇI`,;m+iPWuĚ (δ;C]0dT'3@C"~|p7f\3Ma(3r6uXEGÜb!DJ!$`pUB~| .[M U%6"ث-#@(>r'VBd Nqi+  n p-( {Bm+V IhYCMf4g;WHrOj&f"_ }ANs̻U976x/l#Ii\*Mt& ~9-;F6]H-$iunrxDp+G_#x ;"7 m[@T< <8Hqu)ڥ"F5>7ikZh,-OaDBk;I'*UR]Jե+閘u#1^ÓGEzlIɭZI)^U4Dȩ+q:5t v%Nmw{|t97j5x7MťId,YbovgIY'Ymhv`; o͎6\eiQt]>;i4^mQ4V|CqfeBOEcj1a;u%~"g1R" <6;E#;r1FԿ4z*}قϼ1:I%705tP5Ul@&B|X-(q+)q>{'ǿto,nHYw.O"O9Yk.ParsG xj=,|%1/h#0N'1x`7yH8cӢ-zz83oUF\J3ii&rZlN*<[1UKZzr4 x-1(>ŐPS=R)L.!Q~#C1Dټ+`ȒU|$x-K0{! -.E@|F/0 2!@ W(V$ L_;kZ\k9TI~" >H/sqh\Y s-.˄]?=]/>Ey滈'g$ 6 9u) [E1ѩwr9SCQK) |&sUJ*X5H[0QD4}L6TðYip7Ggß !4OT^~˕- !±>0 $|54yI%S3u xgB/T,~sCDNWt0U|gL94" PDELCyqhI ,^uT=>\֨B $peCsn44RRQXwԮ)ԮFwL~w}3wPԻhʬBa`,~T0P}06 ƦWԪhйXE:niT-C@i4,XҭX^"2V *FbӫR mS vGa5mC-СX$&~Yb~ĦQpv:>JLlFM͠%IǕ)e5pAjfdc6!q }NYOF DB/>y<Fl>'ʰ >gLQ)p{ͥp o۸a}Go.l.~Q-i6QY4C@[r  1@MZ, d=}:=Yq4V?u0Յq<?P#FKs<^"7~n\8/tr~G g7ōk ŅRwYZU_7zkmv hu[Nެ,OPť@MVbϏyYV\Ys/yB~x[YC>M* iqR5 ME*A/y* j%,e^X?S"]ɤ|z/oSfNDx w@&GQ 6üJDC^cW>ϧ3 FhX@k,/6w=S7+!w?VGU;vt$~@&~~ X";Ј o7{chBmzm)h+(I_Zeڥ+TMbԗ_XLY~nFٮT{j=4oI$uV_箖;I5taBh,'( #ϧ8`1W/{}q+-7L0XaJ[>8z0rDam{"GYd8.\( ba ti #?TG0[ghK :(&-*y̸Nj;. nɚ,V5y)bd-awfbu,8=aҾg- ΎE~#5´XbcJ <~'W-t ZD^ujKӨ;lvzXĭEe֯4ΏW=ӞF:qEJ]egHַvLD޼m~ap~M^uٿ&^krMݮכzWחFwZ"}uPo:.*;??WwϽ%ʺ!haw;I"q[ h׺vW/_gR;=nN]КF5:K@djF4\TRH ws4 )<s:19N몡l>_S$5=^õ4)#C``m}VbE嚺m׻ͥzn\\//wYo-ZE11^9Glؾ3uWzlp˅ U@oW S hVY<0lj`:Y'O$HV$heS, "ĹyՅx!-LeS]2- %[qlo m+0}L '0o9i\ϴ8@c&HC6[Hx3,u˪T$^Ԣܜ1[iKlԪfjyJX)N 0Ni=90t'۔ 3@i$yc\1a Pӵh{\L۾.R / {:{֏)P}`I#)l#1ȜF>&HX..2f'Υi`dN}^ ̌RW`Qx4DH GdkW9mL,ԁҟ–8%44OD d—s)艋sv,2U$i1%yZ(xČH2L#0ЭB.HTYjO@4Z7 Kf5(TƢT7â0W?,9P*ԉ_NtWSX%x|Y lzjVˆ35s_l*ꙫs~V[Dm M_va":1L9 P^`Sq! f$]-GƢG[Dݖ$:-J ])Bn]r`=mLNxK3\Źvx_s Yrx}[{VJ4X.j:#l(vOY7EH+x^Lx}o_Ϧ4al[GJѮ#z$VIA!<_2LP-G j,fD۠ UHnQ)Z64ԘƬ-7s[nf[nr+V֬-/䶼mya֖۹--gi9L28Mof5uȶ!~0Gѓ,8e5ܗjUB\?{jFs=JƦgѩ*v>yޥ6sHQhn 7qBNo -Ll`1R;ueڤXwOY߁ONʓv3B[{ bD‰VۜpZ5kcdCȲ 971<0hGjfk`gv9#2Vvf^yj rUlfn7?;c3KR}x^ISYS/J#8lZ//㪀kݻ=i릍Ulb.P'4ӀfJ!K9nzf=|RSR5k{ir988;D#4L,jڲYbn2cgbEanC$v 4x&ws.(sC4 ݑ_ݏA>]=oR+L;YwM]uơ&>ŧb"ؽ\P4H=PzoX6o*~KYh4W:zmwj񿵱=ۋh.vݿH\K <go;WY[zDtrεUNkB=g߻Nz#sѬ[N?XROKfC a3uS7VGUxC.eK$HAJöGm$-t$]67 hD=w5t3 Rhx&Iv0sbb.Tu$򮠯KvdUR%ݞ"/ΐ?Qq D|h;x F z )s"ernuLHxʗ(`D1tсuS|L XlN餁(|#O<#,ل"Lh; 2fjЩv<`*WOgkCU*g -%Gb> osSB>͞Tvܛ-*^N@%b:ݬZ6T`ta6:~4)7RMSȆϠf)7}t24% #s-&àxWmj_¼jNTh'_̣f"݀$d`cPUؘJ + zJ Y(5jMxJ&D; eI#!p\'(We.RǶ-Y]I4/ \] QܤƧxԍXkM27Ս!jYd/(S8Ć}Ja  [u8ab,Zt_|*O!&u( !eG5D"M̈0q0, ߩ{<л*›cLvVEGX>JƜϷH=P)L1&TJXŢX<C9 <۽0 $> +k)ѹKlHIA待=.=\իa²urOpssbJD iWFVκ*ғÍGweÏ[w[?0wXbkOJ(Iicf Ҕ$ZLڦ [FG3jb^o88d֕xiĉ$CNtZW篲F ~E.8 PtBiyF,U禎Y89ّ6W0  |qTfޓBnLAg.m "61Gh*HfnH[d(֤ww Tfo8$0\u(=S,cd n2%79\*hsuo\f),=kZ=S#LZќY3 UW$m&?a.ߺC1Q(aG7Bd&< Qk w~*,[=?] /\1#LiMJUxqD5&qH{.acq7MG}T+ntMHl z,t.^/B01p# y'_ 40L:E(z)>_#O^Rr|F3^B=_soJG7ji5ғ_MLXH^tXB롫^ErWk=ZI [ӏVBkd;ǽcɽ&ӡl'݅n40{ 7.YEpPɸ5n5=%UFgaE2ۗ]Kz޺ {E0Hr?("RpT(N)VXktĆ`m;Biyi4  L8||*QT5(Ta^pBD \$yE2|G7׸@q՗6W콭&ʏZ|c5,c/DP4hJډ?jzu%t?Bw:lgw g.?ޙ Q a[cǮف!Rkz8|SE _Hz{%u, v5'e'w|] z|i".V;97%GwA]K?`7a]_Ƃ2*0c[Ax`ﭼeV[is7ĭޥwBY-(+>މ7/#wR!`q˷"(ڐ]/`m6*K var SNOW_Picture = "http://mp3.filmonline.com.vn/hinhanh/tuyetroi-snowflake3.png"; var SNOW_no = 20; var SNOW_browser_IE_NS = (document.body.clientHeight) ? 1 : 0; var SNOW_browser_MOZ = (self.innerWidth) ? 1 : 0; var SNOW_browser_IE7 = (document.documentElement.clientHeight) ? 1 : 0; var SNOW_Time; var SNOW_dx, SNOW_xp, SNOW_yp; var SNOW_am, SNOW_stx, SNOW_sty; var i, SNOW_Browser_Width, SNOW_Browser_Height; if (SNOW_browser_IE_NS) { SNOW_Browser_Width = document.body.clientWidth; SNOW_Browser_Height = document.body.clientHeight; } else if (SNOW_browser_MOZ) { SNOW_Browser_Width = self.innerWidth - 20; SNOW_Browser_Height = self.innerHeight; } else if (SNOW_browser_IE7) { SNOW_Browser_Width = document.documentElement.clientWidth; SNOW_Browser_Height = document.documentElement.clientHeight; } SNOW_dx = new Array(); SNOW_xp = new Array(); SNOW_yp = new Array(); SNOW_am = new Array(); SNOW_stx = new Array(); SNOW_sty = new Array(); for (i = 0; i < SNOW_no; ++ i) { SNOW_dx[i] = 0; SNOW_xp[i] = Math.random()*(SNOW_Browser_Width-50); SNOW_yp[i] = Math.random()*SNOW_Browser_Height; SNOW_am[i] = Math.random()*20; SNOW_stx[i] = 0.02 + Math.random()/100; SNOW_sty[i] = 0.7 + Math.random(); if (i == 0) document.write("<\div id=\"SNOW_flake"+ i +"\" style=\"position: absolute; z-index: "+ i +"; visibility: visible; top: 15px; left: 15px;\"><\img src=\""+SNOW_Picture+"\" border=\"0\"><\/div>"); else document.write("<\div id=\"SNOW_flake"+ i +"\" style=\"position: absolute; z-index: "+ i +"; visibility: visible; top: 15px; left: 15px;\"><\img src=\""+SNOW_Picture+"\" border=\"0\"><\/div>"); } function SNOW_Weather() { for (i = 0; i < SNOW_no; ++ i) { SNOW_yp[i] += SNOW_sty[i]; if (SNOW_yp[i] > SNOW_Browser_Height-50) { SNOW_xp[i] = Math.random()*(SNOW_Browser_Width-SNOW_am[i]-30); SNOW_yp[i] = 0; SNOW_stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; SNOW_sty[i] = 1.7 + Math.random(); } SNOW_dx[i] += SNOW_stx[i]; document.getElementById("SNOW_flake"+i).style.top=SNOW_yp[i]+"px"; document.getElementById("SNOW_flake"+i).style.left=SNOW_xp[i] + SNOW_am[i]*Math.sin(SNOW_dx[i])+"px"; } SNOW_Time = setTimeout("SNOW_Weather()", 100); } SNOW_Weather();
Lien he dat hang