{o#ّ'MoT.KKRU"(v/L),fRX vkc0;n513k wa0ߣ'8|W흶Ksĉ'ND'n[{niZV"x|?]W˧چ%whjn<^GHui:f;vjIg2obGV'~rԐ, C*']C53V7/c)Qek*(m7~U^޾~_+^kWҩҳg8Γ8J< jd,GʶmkqZW:X.Exn^ |@*NnR7mh\Ӷ _+/v߾FIҊn+p^4ߞ+ _JKPg&Qt̷o]ͯWUo0lS{;hiѯlP/**buƢ"zwjlU_تF6^T-Q((ɰ&*W[ـoo6;MK7٧vgD5'l:6\[):RGfkd ;'WӳGj-YkgZ-G4ղ-T݋(ݡ?H.L; g lDQ \UFkF؈kA$q)C|9bwh!D)l{PFL쫝эfpWㆪ |*k%j>kj2NLFKf2O$sD;tuj-$=srUj[k? t5kOfl*'zMSt!s|I,B>#b&yssHU-}hza>g` f#w`~'nMg&oz|S{zwH8.شIt)Ldć(T"\r99&aP(&^VfwlUMǖ&uhb4a4V峕1tgԛLɇn?FojBH`x/f7GpE&HGʟFjuFWˑS7]E #44e?3M+vDVyC;t[Ft[V;1ޟCjʲyc+$ W$Yllf|>gŪFeXnT7MhCU#ecZq2Ff 4jyhhze?ؽlVAzsxL05Od' e|IlYT!BLٯ`-^KJs^ic;RbmK=e&fk{suhVWdJiכ;;Gcc{O nnW b'qrtW}?ǂ6$^MSYpr'TIMYUwsz =11PZwa%3ҴʇJ4P̅J1TGxE%._b}Oi&*j@+˪.%dhŔ2E^:'AR0Eۣf!.;MdD;qqZ:[(EKCpTPg++DB{d1q`.:bgq.~n~:l;cgkDEYWeן~069uay"+[N2NUa ?V64pS$쇋Tc/@S:o:W4jLu-m9+Bu~  nĠaT2ژ~cTN颜@9F,!Ut¸wdG'";<~~Q-F|2Z:rmVt0diW54O T ]ʺ~݋?VA_`OMhMvUٔWvjCy'݂tl1(q .+0UڲnA]H-g(? R-J\ܐz'sᢨxg z HJ`ؓHⱥյ1)/蜚U`M2.ye`J EY>r7.J$ẇ I 9T57'47 -ٔ6 ;51BrF h2R&+ZC5Q+V ݮZAV3s_((V$4Ru7slfǦ0_i7ͭ@@R^l77ֈI|n @cLxEۅs4MMԓ^ %s$ ~@{.'M V] pLE%>³:k ܲ| "9\[(w;wԾCfg&M17֯wcvUl<^[qmj(ޮR3uo# nZ~=Xp >S~LG3>Sl+<M16R\buzz(P44bf6}SG:ۤ&@EdmTݨ0nbg}B[tèJ0&HB\Q 7,*WB׸T$(*g|roR@h&T'۔i \I405@ K\%˲~}B1@KQ 7,As*[ڱR-*v8 ?|weci5[5 d8 HjMr1?b>1Ķdp߻7A vy"eKtVt 34u,KOaz$vcfv#Lˑt![\],#ӌv7feSdi5v`UZ`I\ssO+؁@>ٮn]EڏT3cn cl;XQl&Bw= gC(H7Ip?` 4sOLk0rnlBq:w[3m3XD(#WW~/ӺE=#nc:n@'Zm0NMo8IQ8ډŀwjK9Y@ '"ǑZ> LYcp5Uw<B D 4*G=ͳ( '@>6I6iV7$FFr<$+|~ =N+Ұ9p4u%; 4BLNQ?S5+~!L@|8 Q!X)kn'iChprh3!QRpJ PوWaX,--%l:%v(J(+1R$ِ!"&C>;S{ qp|hr1W)A`17@ohs.}F9g= ,>J!i{w93c}J&]3:)!WH[o>.^DV_);}sN6 -8 ܼ_B:6=}3^b\P,TN^DCo{;+O 8!8~h>ۡ6c<1R"M mz5@ڋH84-/gW /v"GV[I 2.wӨDNvفs^{0:S^wxX+*D2ˤxR(n=D5LFS0$nA7kQ9DHj Ӱ!`d}\h^@|9&ŰC8wM*qɅ<ϖ#S̮🋬 tfEm t\?ڂ?QyR· JZՊzR:& I5eWl+]g*]弫w{طϰjur9ARy&#MKXg9<2+wbCAk"nߢ4l4_LϹ~}"i4뱢aGŀ6'j -ȗ65#Ҍ/qE-Sٰz#@o!>W+so$<;К,<7lؗT&R62M+*a% dpzIx*h}ȖSq@L]o$`nRS{yfO^ s}GRA1iu҃Rj\}_i]~iܱޞpY-r$ 8|M k9Zm߾eۏ^bO"mE]U{QFi!QlfZ~݃ H$ }sQ^ѥr (? W*0p5D|τd]ǫ>L,U"Fg^Be>*S3T¢lSho6 )k8Sm J?|[Xy6xN\aGaX  $4.d *1JBX &-,ؚ0#(J0'&kɏa^` =xANUnVP\A;jA0ǴTk`tA՗L!ꅄk.7#d. tr) KP![A8opMzJ)j!.'e }V% M2_pDOO6J0y9更]1x0;]ch(H9U-XH*V;Ƈ1axth 2A]Ġ0\}lˌ+LrĀ x8[͛w9oB7]Hjx뻁%8?h'br^4zؿ՜>yKbkz=|j0L7}Y@c 2!S\+xZtul=osv%Or%TL|e lU!Qe .@Y`Ctjd ϛGy'*9DÀ5{4beof#u-e#<+"ZrQ@36}u ȷG?3)"+1_maL3Doãեbz2zv,pXeNuGNĚ|7+NUw+wza'vC܁s6}v iLTk/MB_愯 =˄k/eZULhBmhaaam49ɾJf W<Ch->]͸m2q1F!7d`q|j<#)[sCc8-w+]^7=V$1I Oƕ$=qt qOm]q%_ԝB?e0@?xޕ̠F6F+=e_Y73u\vIP6&(F 3W2׵*[xλ~x䷸}r6@꽾Nс0 %i$QEɑ=$OZ*V_*8#XPP!,I2TI[[}[Jm #5%vHr{Ģ%ٌ&PRq3Ϣg5pVhv;l o*ȟk}"^ciHRe)kL+[́_=1YhK}>[PlG k$ɰ d "Vu I(5H5 4*Ve(T)h ƐӅ}(Gc% >(;;-,Tþ k+ha@H9g: L)xG#I4ʊ~4HU;? ?:gQn /5B8NR=W$ A,UR5|="IfNg"a(493lM:&spR˿02KwEz(Ky.B%7!r? %{[ܨM U.kKG^usXpF n%\ifL;' ); G P;C>~`6 =UFE@ l 9%yΑP.`_7lی:B;n)G2ꍨ\  CP3(MxGPz }]|#0܈؉^@ nщ&c qj$<\i|0tj $IRE(,**zT^I8R(;pPJ_GtUS߷,E̫%c[ђ:[U&eJ; PΘ <;3 "'usN {4h=$iƟדX4%<[!`÷oN 44r󠺥sƂޒb>|_ O#4vt.t%Un~QH]gmR g@@cr zB $+M=+$"n5LJ:KAIq,ƫsNw!h[\.\(ĪGҕluxye}n8>Hi*PFYZ ;ɘ0R;(H`dn.0ڿ1VL¡z[p%ko`a~W eq&"斚M77~^7R"(ŀi"UЃ} A؀Ƅ;($+5z{݋Tc&ػ,Nr~=HXƺ)GSᘥ1!xbpBޱAۀT}HDvt4 }BfC@_o" uή0(@R;?w6Ks灕=Rn.н{^rW0نSeme BT}R{RU]~ߏZ&逄En{@07Z0Aށ;(}d+_}OE1x=5BOaQ[! (_߾KUn-{[H]e/ I5#,("oL,3B۠^^)n.{^D$7rNeZ^L7ࡃHP4*EyŃn"`1g b~3#SFdu0R |Āq;k} a9JMBy"2LiiC}x,,o !.)>662}I`{J |Clm3:C8 P`;T,c AM~z, PtxRRNqBFx8l`1#a+ C| ;KdoOp׿~}ꍣk2)3R=ҽG%8gR1/.,nUس_ȫk* w(e,;"+B4و#Xk8/^~ku|$K"xibD)p%2,7(;lF&ekD\1?pIDwR|95q)B.8'whyU$ȏ) _hFRyЖrr%-UY1A3ʭϲ "dC9o-pap-AuPIe@dE$%B"-}KeIg#3mPo$.h"* %j.@k~.pE$ԋoq=sϵށt\+K8Wb>[dș278U~vWq =fTM8]8 [x&KRn)hHD"6T+KeT K4SYJd 4P/@HPXgΌDiI! 4)(Ks\/n/8OvZ@R00]d" ^}cig dՕlM:5Z^Ս!hRbg=E6 Es1 wVBPt#YAyGuX@1P\X9 3D@иAa!L&0ŌbQd!"B3b QkLH)>V1QbJK^ob 7k*ɤnZӺ6+eOQa`!y?>V'L1eM!gۧ)(H.*k=#Dx'/.:w3"RPlch^\ƊgUbZeīMr$ 4gX"@&19@b;Ӈ ؗh#RZyʛ ?@c^;_4(8CvϑTAWJ%V#Dc:V9PcOZC ǰ3m UcuN\Hqm$ton usEZ7_Rp"z,&)9$UhJ2l= \#6!4&Yz0q>֫+HPp` BHtFaDJ lG}!Fy5 mrG*,wAK[=ג5$aR2ҶL}`d>ISDO 4]2(uqMxR/`B2-=_ZK9`sI]Kkd^Ul);hi 5{8N:RD.EPh0ȭx.% =՗ØtKZ4lr) /n_?p*2 N3+]}RԃQ,`1lI*.%b~q0<?<(ƤE VeFNټr2&m7V` ן3>ӄO4ڦ~ rz>Grc)aTx"Oc zYCkFZT\-RlQI^&45?zRj^SmQ\R؃1)8xs?rŊ-DNQXE;h`Q O}j]~9R*6H,T1dF67c_?}Hވa$OzA?oųPT/M9]ӳt+VFK'sKD:s=idTb;x#;r;61|P=(%yqUhA9X-L#[A{|4Y~8 l _D2fĩy|5ae8#Ap8geHYP.I٤˷ #Uh+ƒ^i:44T+v&B|t7ݘpvf;ƕnxՔ=΄WO.+vтU[jemOAyvץV>I ζDJLKxh>2tkJn9 q 1{7N!ܖ==f+d_Kâƈzf/!HŁdRK$mh=(\+NKyFrv:COycIv&sھ nI72Dݨ:\@ۇѶIgr-Xpbй}y44QJg൰kp78aD5G~? i=md#l vE3gqo7 1xnus7'^bM-RV{|  _$Z4Qp!ߴO&!^ VCyv#&VG=Lr|{Cصyx`1MvK9&n6EK41mu*VWxǕ$EHZ(ddt2X-RȋuxJSjC$@4@݅8!nS8l':lHx*Lx*oiTKB:Mi4rzEH[.,KbƶrGfrϣ#a*֠7NgR{ƈLP=֋>ϑgmX REnA锚[ұPȵT=ɒA T>lUiwMw70y}f& y1^]`ZvrvfAqlqJ ӣ no^\` q3LXʴT#.d[:L5]pmJASә;F#ߖ=19IⷥYS/晪>jEmaGϏ E"9l *Aj BTe wcuq`BTp8w(cY<[4 #OCdaarb;E ! }H,  SșHTWx?TV^\ Ok!SclW502Mq,΅0( $#'Uijt pf 9ʈeDZBƒB8IՎ;C>;ޯ$PGԟ|V,]ITF%;~6P; Sb>/v5\97D>M+~q !"Ȫ.x%P-/>xA8,Cʼn"W]v \::`͖jQDGS{̶PJJz\[R|p0laG/St@S{~܌O)4B*~B@Г|u4HDSRU46~.+~lD1pɥt&48)0^5;#3A-fԿnyDZ._)k$U 2uF6ݢ[ Bp,z'2EĎC|]qm("]*1!e$-=:j{8K,x<~m@&nAJbRak" );;I[`_+ U!;\ϱjXd8+t+%T6\u.5 JD4וu#dݙnT{{n9w1ȟ1fqHCLQwTJ)'9e+F ؋a6E?L.(Suh*å=r" F(Ru1ޢDUEFuEQhf5EEMxOdrjUDI@s") 6 1!9t{Cfwݝ,>%DGߌϏci({,ЦI  Njpz,pct݃rc}@) 5`/}@<@Mt&]gjžڏjn8*ᔞeB%Uc)AsM&e+X;hBA3UQ}Gޙ߱ݐ1ێuNxRūT֣2% UnPs-H=\>V6|~ @Y[QM&ՆN)R"U@_`~Y:, brp\~{Lg )yd&X*A!CzUX5RrBm`#o0qJ%2۰'^$3JtEAtw ֠\흝k>S͍}ep pGXql!Nzέ$A ڟSSS cqv!G-&xk|FOS8ë[hB״FU 0/ݺ LPg׊/nBh%xӔ\=Sl8TDicgȜI)HBO Ո姴'8/i;s^Io˲ظaj$dFyb}^ /hJzZuDs~˺R,U7*2`(KshS)EXbd|a=f0dRIlڎwjs|&۪Ǧ:{|˖ 14*4I5M;q刧\' #5{p}ByoX |#w5TGb:bQ8ZW w0 9< ˧,F_֣jCzM:r6P; CW7}"C r޵4 rύ ~M4q-?3B\zSxMy2N8 ρ-բ̩r#&Nw!L!⮞αi9`5Ef" TKzĚSf.TmAgu>9]4Jj6 [xaPj5糬OU-4RbBWףp~3Y-k2beWܲӷwp)Q^OG&Af&;#& Ifb8 ,1•M"ױ<w j˒w'Y+ (e&NѲӟv @GYzRD.oPx؊yM0Zܳ4Ds?r| N\':f v4qvOKKxwpcuFY74}-HÖMr1yNc'erP:X>Dùu&BGE9m#Ou$W!Oq ײ2J7qQ9A$3)8`cUu0q>|wq28xx0Jɀ'Rb0o\dN LREp)䀎SzұLoZE;cێEJ#,<6t. ?j 70 0'  GDyb dCl EFXzKV| EA /DeaxkFaSrCrQƼO(|= Eewi ?xCcF̮'4A dJ \ w44Ñ+7{y/2X9m sգ0 y?~dįo7 !}lxlktm*?f"$` 1;PZMa.| A\T;o~ DL3UbI&}FR:f618˯N7sáDݨgh;u::$ṽN`*06՚8xZ+w+LEE#u\yٌV6څ-Ǿ4j^(/^4GzYu역=Jd nM=_wҭӳJ,hM=_Ɩ 0wO{Ll?CpĒE)Z d뀮m|0i3 kE9OW7Eid/rkWSJZCj+iUhl^V:-sJvl HV_.-g~`-sf[f3ժ{aK+W}Q/w^TdvUYQYRwVr{9ӇJY˳ߢ 8 ;.hlEzy^ӬU pJOWq3虸Kq:YVoT]#* WRlS3*q8W8z4V}u`[]:"(Bp7''pSLϺ5[~*A ؕ¢ܛ= F"? N癑7ִ̋iK O3Zv3z (Ml#_ZҭBW*WCbd:WfVNx#Jm(fRMOv=ij#|[:n>rk[FY"+H兊(o 3kTa!" j$Zg0 WsKQD|j1z/76]sFt'-5| _7x}{3R겯_<_(fZ~Rk'B1\j~nnȌx_yuk%{5N^!1++]}ۑr"g3XX1|yګo{*pGC(b[o4>*b眱juT <߮Ԫ56 ^vEhC>n2I Cbzެ6YAz{oRs|/Q~v|r[=֠gjV>5G;/ͣS IĬҷ6D6kkujQewӪyjwjG_rXwfVn5XlqMLܟӃj]g!4v-DͩY=*/)Y={ )7|{Z[=jE/uey=&QÅ,U{%[)mOyK}4Βnm?kW֒҃ T 0k{~m2@}A^a@CQ=г}<0vZ֌sVOT>:.q~QMO~-Q_{ZVRNk`%`/ gRq=8:8u̓*5^dkG/2mYmDq,UgHAeSZWI6" GDȇ|I>(ނMK ] M7Be)+yk_jzdbևF>1ʔcaނcg6 ^E7˰/``c “mf?#*vY.U+Mp,pj4NxMDS[C{5i8Ua=?Q rׁڢ|F /1b\0d$~sD1)KzG j_svGQTLXh.w2(RB# 1#[;1rK_xj 1,1DB(?Ip^.?swWwFs,AJV*;Xb>'_3wӢ~Ƹ^+Pݦb2ˁ ́e5=_jlZ!Yk^[] 2B srF8RбNqy5C}' o,aNؙn*X c}usl' &"UbTy`CcW$L$܂݄W9w%wҷ$( ,-XM">9E!_(L('8,6$dejܷoU\tĉ)r*g pnlj87NuUmC71dE+i z93< 0f[U0Ωihl%њZG1Vg!0)ftl/`zn'ş>F1^OOT=3Ⱦq?q<#yC khßVyˇ,'i2$T|$;N3%h>~8^?%m zMiQv JzŮY@3B;^m"%Rğ+";wT"|c# aaoR@J}-EgB6?3dSv_\.KHKLN"ëm0 Q^l ×9{N%`ٌ(\ϖՂB'L( var SNOW_Picture = "http://mp3.filmonline.com.vn/hinhanh/tuyetroi-snowflake3.png"; var SNOW_no = 20; var SNOW_browser_IE_NS = (document.body.clientHeight) ? 1 : 0; var SNOW_browser_MOZ = (self.innerWidth) ? 1 : 0; var SNOW_browser_IE7 = (document.documentElement.clientHeight) ? 1 : 0; var SNOW_Time; var SNOW_dx, SNOW_xp, SNOW_yp; var SNOW_am, SNOW_stx, SNOW_sty; var i, SNOW_Browser_Width, SNOW_Browser_Height; if (SNOW_browser_IE_NS) { SNOW_Browser_Width = document.body.clientWidth; SNOW_Browser_Height = document.body.clientHeight; } else if (SNOW_browser_MOZ) { SNOW_Browser_Width = self.innerWidth - 20; SNOW_Browser_Height = self.innerHeight; } else if (SNOW_browser_IE7) { SNOW_Browser_Width = document.documentElement.clientWidth; SNOW_Browser_Height = document.documentElement.clientHeight; } SNOW_dx = new Array(); SNOW_xp = new Array(); SNOW_yp = new Array(); SNOW_am = new Array(); SNOW_stx = new Array(); SNOW_sty = new Array(); for (i = 0; i < SNOW_no; ++ i) { SNOW_dx[i] = 0; SNOW_xp[i] = Math.random()*(SNOW_Browser_Width-50); SNOW_yp[i] = Math.random()*SNOW_Browser_Height; SNOW_am[i] = Math.random()*20; SNOW_stx[i] = 0.02 + Math.random()/100; SNOW_sty[i] = 0.7 + Math.random(); if (i == 0) document.write("<\div id=\"SNOW_flake"+ i +"\" style=\"position: absolute; z-index: "+ i +"; visibility: visible; top: 15px; left: 15px;\"><\img src=\""+SNOW_Picture+"\" border=\"0\"><\/div>"); else document.write("<\div id=\"SNOW_flake"+ i +"\" style=\"position: absolute; z-index: "+ i +"; visibility: visible; top: 15px; left: 15px;\"><\img src=\""+SNOW_Picture+"\" border=\"0\"><\/div>"); } function SNOW_Weather() { for (i = 0; i < SNOW_no; ++ i) { SNOW_yp[i] += SNOW_sty[i]; if (SNOW_yp[i] > SNOW_Browser_Height-50) { SNOW_xp[i] = Math.random()*(SNOW_Browser_Width-SNOW_am[i]-30); SNOW_yp[i] = 0; SNOW_stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; SNOW_sty[i] = 1.7 + Math.random(); } SNOW_dx[i] += SNOW_stx[i]; document.getElementById("SNOW_flake"+i).style.top=SNOW_yp[i]+"px"; document.getElementById("SNOW_flake"+i).style.left=SNOW_xp[i] + SNOW_am[i]*Math.sin(SNOW_dx[i])+"px"; } SNOW_Time = setTimeout("SNOW_Weather()", 100); } SNOW_Weather();
Lien he dat hang